Tłumaczenie pojęć związanych ze szkolnictwem

Pojęcia związane ze szkolnictwem – jak je tłumaczyć? To jedne z najtrudniejszych przekładów. Okazuje się jednak, że wcale nierzadko tłumacz musi mierzyć się z przekładem tego typu wyrażeń. To nie tylko tłumaczenia suplementu dyplomu czy świadectw szkolnych. To także takie pojęcia jak uczelnia, student czy kierunek studiów. Jak tłumaczyć pojęcia związane ze szkolnictwem? Czy istnieje słownik pojęć z tego zakresu? A może ta dziedzina tłumaczeń została w jakiś sposób znormalizowana? Sprawdźmy zatem, jak tłumaczyć pojęcia związane ze szkolnictwem.

Tłumaczenie pojęć związanych ze szkolnictwem

Bez wątpienia tłumaczenie pojęć z zakresu szkolnictwa to jedne z najtrudniejszych przekładów. Od tłumacza wymagają nie tylko znajomości języka, ale o wiele więcej. To przede wszystkim obeznanie z systemem edukacji w obu krajach. Zarówno w kraju dokumentu wyjściowego jak i docelowego. Tego rodzaju pojęcia wymagają ogromnych kompetencji od tłumacza. Jak znaleźć odpowiednik danej specjalizacji? Jak prawidłowo przełożyć tekst naukowy? To naprawdę skomplikowany proces.

Podczas tłumaczenia pojęć z zakresu szkolnictwa wyższego należy bowiem pamiętać o pewnych zasadach. Tłumaczenie na język angielski powinno zawsze zawierać stopień naukowy uzyskany przez studenta. Albo danego badacza. Warto wiedzieć, że jest to jedno z największych wyzwań dla tłumacza. Dlaczego? Wynika to ze zróżnicowanego systemu oświaty w rożnych krajach. Często jest tak, że język docelowy nie ma odpowiednika danego stopnia naukowego. Co wówczas powinien zrobić tłumacz? Powinien sięgnąć po akty prawne, które normalizują tę kwestię. To akty prawne uczelni. Szkoły wyższe chcąc ujednolicić system pojęć, publikują dokumenty z zakresu zarządzania pojęciami akademickimi. Gdzie znaleźć tego rodzaju akty prawne? Na stronach naszych rodzimych uczelni. Znajdziemy tam słowniki pojęć związanych ze szkolnictwem wyższym. To podstawowa terminologia akademicka. Ale wśród nich znajdują się także dokumenty pomocne tłumaczowi.

Warto przeczytać: Najlepszy format pliku tłumaczeniowego

Na czym polega tłumaczenie pojęć związanych ze szkolnictwem?

Terminologia z zakresu oświaty może przyprawić o ból głowy. Nawet doświadczonego tłumacza. Dlatego żadne tłumaczenie pojęć związanych ze szkolnictwem nie może odbywać się w oderwaniu od aktów prawnych. Które z nich są najważniejsze dla tłumacza? To przede wszystkim porozumienia w zakresie współpracy między uczelniami i rozwoju szkolnictwa wyższego. Jako przykład można podać porozumienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministra Edukacji ChRL o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akt prawny dotyczy wzajemnej współpracy między państwami. Zawarte ono zostało w celu zapoznania się z sytuacją w dziedzinie rozwoju szkolnictwa. Warto znać jego zapisy. Z pewnością jest to bardzo wartościowe źródło wiedzy dla tłumacza. Tłumaczenie związane z systemem edukacji zależy od rodzaju tekstu. W przypadku dokumentów takich jak dyplom uczelni należy każde pojęcie precyzyjnie odnieść do języka docelowego. Nie jest to łatwe. Zwłaszcza, gdy nie istnieją ich odpowiedniki w języku docelowym. Dlatego niektóre pojęcia ze szkolnictwa pozostawia się bez tłumaczenia. Jakie? Na przykład oceny czy stopień naukowy.

Normy tłumaczenia pojęć związanych z edukacją

Wychodząc naprzeciw tłumaczom, stworzona została ujednolicona terminologia. Dotyczy ona pojęć z zakresu szkolnictwa wyższego. Powstała przy współpracy PTTEPiS TEPIS z MEN. Stworzone zostały normy dotyczące tłumaczenia pojęć akademickich. Określają one ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Stworzony został nie tylko przekład ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach tego programu tworzone są glosariusze oraz rozpowszechniane jednolite normy dla tłumaczeń tych pojęć. Dzięki temu tłumacz może korzystać z dostępnej w ramach tego systemu bibliografii i fachowych publikacji. Jaki jest cel normalizacji w tłumaczeniu pojęć z zakresu szkolnictwa? Przede wszystkim powstał on jako wsparcie dla tłumaczy. W przypadku wątpliwości, jak należy tłumaczyć dane pojęcie, tłumacz ma gotowe rozwiązanie.

Bez wątpienia stworzenie tych norm było długo wyczekiwane przez tłumaczy. Ale także studentów oraz pracowników akademickich. Dzięki unormowaniu nomenklatury, licencjat pozostanie licencjatem, a adiunkt – adiunktem. Aby jednak zachować spójność terminologii, tłumacz musi posiadać pewne kompetencje. To przede wszystkim doskonała znajomość systemu szkolnictwa. Nie tylko szkolnictwa wyższego. Każdego stopnia edukacji.

 

Może Cię także zainteresować: