Rządy jednej ręki

Białoruś od lat zmaga się z wieloma problemami. Spuścizna sowieckiego systemu gospodarczego i politycznego sprawia, że wciąż jest to nieprzyjazne środowisko dla świata biznesu. To nie koniec słabości kraju, w rozwoju nie pomaga międzynarodowa izolacja. Na aktualną sytuację ma także nadal wysoka zależność gospodarcza od Rosji, zwłaszcza od energii płynącej z Kremla. Wyzwaniami są także wysoka inflacja i ryzyko bieżącego kursu walutowego, duże deficyty na rachunku obrotów bieżących, bardzo niskie rezerwy walutowe, a ponadto wysokie zadłużenie zagraniczne.

Interesują cię profesjonalne tłumaczenia biznesowe lub prywatne „z” i „na” język białoruski? Skieruj swoje kroki ku drzwiom biura tłumaczeń, które w swoich szeregach zrzesza grono najlepszych specjalistów zajmujących się tym językiem i kierunkiem geograficznym.

Wskaźnik Wolności Gospodarczej, czyli podglądając sytuację na Białorusi

 • Najnowszy Wskaźnik Wolności Gospodarczej 2018 (Index of Economic Freedom /IEF) dla Białorusi wynosi 58,1,

 • 108. miejsce w najnowszym rankingu,

 • ogólny wynik spadł o 0,5 punktu,

 • to rzuca się w oczy: gwałtowny spadek stanu fiskalnego,

 • to jest na plus: niewielka poprawa rzetelności rządu, wolności biznesu i praw własności.

Warto wiedzieć: Białoruś zajmuje 42. miejsce wśród 44 krajów w Europie – ogólny wynik państwa jest poniżej średniej regionalnej i światowej.

Gospodarka w stagnacji

Wskaźnik Wolności Gospodarczej podaje, że niższe ceny globalne dla kluczowych produktów eksportowych – tj. produkty ropopochodne i nawozy potasowe – zmusiły rząd Białorusi do zacieśnienia polityki pieniężnej, w tym przejścia na bardziej elastyczny system kursu walutowego i ograniczenia subsydiowanych kredytów dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych.

Niestety wszechobecne zaangażowanie państwa w gospodarkę i jej kontrolę wciąż poważnie hamuje wzrost i rozwój, natomiast rola sektora prywatnego jest niewielka.

Rządy Łukaszenki

Prezydent Aleksander Łukaszenko od 1994 roku dyktuje warunki we wszystkich sektorach gospodarki i życia na Białorusi.

 • Konstytucyjnie kontroluje cały rząd, sądy, a nawet proces legislacyjny poprzez dekrety prezydenckie, które mają większą moc prawną niż zwykłe ustawodawstwo.

 • Państwo kontroluje 70% gospodarki.

 • Codziennością jest zakrojona na szeroką skalę korupcja.

Specjaliści podkreślają, że starzejące się gałęzie przemysłu i kontrolowane przez państwo rolnictwo nie są konkurencyjne. Moskwa wciąż ma tu utrzymuje ogromne wpływy.

 • Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 13%.

 • Najwyższa stawka podatku od przedsiębiorstw wynosi 18%.

 • Pozostałe podatki obejmują podatek akcyzowy i podatki od wartości dodanej.

Według Wskaźnika Wolności Gospodarczej (IEF) 2018 całkowite obciążenie podatkowe wynosi 23% całkowitego dochodu krajowego. W ciągu ostatnich trzech lat wydatki rządowe wyniosły 41,7% całkowitej produkcji (PKB), a deficyt budżetowy wynosił średnio 3,5% PKB. Dług publiczny odpowiada 52,3% PKB.

Chcesz dotrzeć do materiałów z Białorusi na temat sytuacji gospodarczej i biznesowej, ale nie znasz białoruskiego? Nieznajomość języka to żaden problem, wystarczy skonsultować swoją sytuację z profesjonalnym tłumaczem.

Zmiany regulacyjne

Czy wprowadzone w życie pewne zmiany dotyczące prawnych regulacji wyszły Białorusi na zdrowie?

 • Uproszczone formalności rejestracyjne i zniesienie minimalnych wymogów kapitałowych ułatwiły tworzenie przedsiębiorstw.

 • W 2016 roku rząd usprawnił również procedury pozyskiwania energii elektrycznej.

Sytuacja na rynku handlu

Handel jest niezwykle ważny dla białoruskiej gospodarki – według danych IEF łączna wartość eksportu i importu wynosi 125% PKB.

Polityka rządowa osadza się na przedsiębiorstwach państwowych i wprowadzaniu przez władze ograniczeń w różnych sektorach, co w konsekwencji prowadzi do hamowaniu napływu inwestycji zagranicznych.