Przekład intersemiotyczny – co to jest?

Czym jest przekład intersemiotyczny? Wiele osób zastanawia się nad tym. Wielu z nas często pierwszy raz słyszy to pojęcie. Przekład intersemiotyczny – co kryje się pod tym pojęciem? Czy jest t szczególny rodzaj przekładu? A może przekład, który doskonale znamy? Z którym mamy do czynienia na co dzień? Na czym polega przekład intersemiotyczny? Sprawdźmy więc czym jest przekład intersemiotyczny.

Przekład intersemiotyczny – czym jest?

Przekład intersemiotyczny to inaczej tłumaczenie znaków, które należą do odmiennych systemów. Najczęściej służy do przekładu utworu literackiego na inny kod znaków. To np. przełożenie treści wiersza na ilustrację czy rysunek. To metoda przekładu polegająca na wyrażeniu treści danego dzieła w innej niż oryginalna formie. Ważne jest, aby tłumaczenie w obu systemach było spójne. Ono po prostu powinno brzmieć tak samo. Ten sam przekaz powinien być zachowany w obu systemach. Przekład intersemiotyczny musi pokrywać się z oryginałem. Jest to trudne zadanie.

Co należy wiedzieć o tym rodzaju przekładu? Przede wszystkim nie można go utożsamiać z adaptacją. Dlaczego? Adaptacja jest luźnym przekładem dzieła literackiego, wiersza czy książki. Przekład intersemiotyczny nie. Aby lepiej poznać co to jest przekład intersemiotyczny warto znać jego cele. To one są dla niego najbardziej istotne. I one odróżniają go od adaptacji. To własnie te cele jasno określają, że nie ma w nim miejsca na dowolność interpretacyjną. Przekład intersemiotyczny tworzony jest bowiem z zachowaniem sensu tekstu pierwotnego. Podczas tego rodzaju przekładu tłumaczy się treść danego utworu na inną formę przekazu. Można uznać, że tworzy się rekonstrukcję utworu pierwotnego w innym kształcie. Co ważne – z zachowaniem pierwotnego przesłania. Takiego, które miał na uwadze autor dzieła. Jaki jest cel tej metody przekładu? Jego najważniejszym celem jest doskonalenie analizy dzieła literackiego i jego interpretacji.

Nie bez przyczyny najczęściej wykorzystuje się tę metodę przekładu na lekcjach języka polskiego. To doskonałe kształcenie zdolności poznawczych młodych ludzi. Zajęcia z poezji i literatury nie mogą się odbyć bez przekładu intersemiotycznego. Jest on sprawdzoną metodą analizy każdego utworu literackiego. Przekład intersemiotyczny – co to jest? Jest po prostu przekładem z języka pisanego na język obrazu. To pewna interpretacja utworu przeniesiona do innej formy wyrazu.

Warto przeczytać: Co się składa na cenę tłumaczenia?

Czym jest przekład intersemiotyczny? Poznaj przykłady

Przekład intersemiotyczny – co to jest? Otóż jego istotą jest to, że jedną informację można przekazać na wiele sposobów. Po prostu jeden komunikat można przekazać w wielu rożnych formach. Zarówno w języku pisanym, mówionym czy w formie rysunku. Co równie ważne, forma przekazu nie ma znaczenia. Bowiem sens w każdej z nich jest ten sam. I takie samo jest rozumienie tego przekładu. Dlatego metoda przekładu intersemiotycznego jest tak trudna. Tłumaczenie z języka pisanego na obraz to ogromne wyzwanie. Wymaga ogromnej wrażliwości artystycznej na dzieło. Ale także znajomości kodów pozajęzykowych, niewerbalnych. Praca z tekstem literackim i przetworzenie go na inny system znaków to trudna sztuka.

Często przekład intersemiotyczny wykorzystują poloniści. To najbardziej znana metodyka nauczania języka polskiego. W tym celu nauczyciel wykorzystuje pomysły i kreatywność uczniów. Dzięki temu mogą oni przekazać jak czują poezję. I przetworzyć ją na formę malarstwa. Metoda przekładu intersemiotycznego pomaga też przezwyciężyć barierę językową. Doskonale sprawdza się u osób, które mają ubogi język pojęciowy. Także u tych z nich, które mają problem językowy, trudność w wyrażaniu swoich myśli. Poprawia sprawność językową i umożliwia przekaz emocji poprzez pracę plastyczną. Przekład intersemiotyczny doskonale sprawdza się w metodyce nauczania języka polskiego.

Przekład intersemiotyczny wiersza

Przekład intersemiotyczny to dobry sposób na zrozumienie poezji współczesnej. Przy okazji, łączy się elementy pracy plastycznej z tekstem, co bardzo pozytywnie wpływa na rozwój wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia. Okazuje się, że dla wielu młodych ludzi teksty kultury są obce. I niezrozumiałe. A przekład intersemiotyczny pomaga im odkrywać piękno poezji współczesnej.

Współczesna dydaktyka języka polskiego zwraca szczególną uwagę na umiejętność sprawnego przekładu znaków. Zwrócił na to uwagę prof. Zenon Uryga, autorytet dydaktyki polonistycznej. Według jego opinii współczesna nauka języka polskiego nie powinna bazować tylko na jednej metodzie nauczania. Powinna czerpać z różnych form przekazu artystycznego. A tym samym jak najczęściej korzystać z przekładu intersemiotycznego.

Na czym polega przekład intersemiotyczny wiersza? Analizuje się dany utwór i przekłada się z jednego systemu znaków na inny. Istnieją różne formy interpretacji wiersza. Może to być gest, dźwięk czy kolor. Wszytko to ma na celu oddanie emocji, które nam towarzyszą przy czytaniu.

Jak widać przekład intersemiotyczny jest nam bliższy niż myślimy. Jest formą przekazania emocji i naszych odczuć. Pozwala na przełożenie z języka pojęciowego naszych myśli na inną formę. Dzięki temu możemy dokładnie określić swój zachwyt danym tekstem literackim. W jakie formie to zrobimy zależy tylko od nas. Ważne, aby przekaz był wiernym odtworzeniem sensu z języka oryginału.

Może Cię także zainteresować: