Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (FIT)

Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (International Federation of Translators – FIT) to stowarzyszenie, zrzeszające tłumaczy pisemnych i ustnych, terminologów oraz innego rodzaju specjalistów, związanych z działalnością tłumaczeniową z całego świata. FIT została założona w 1953 roku w Paryżu przez Pierre François-Caille.

Obecnie zrzesza ona ponad 100 organizacji narodowych o tym samym charakterze.
Jednym z aspektów działalności FIT jest organizacja Światowych Kongresów Międzynarodowej Federacji Tłumaczy.

Karta Tłumacza została ustanowiona na IV Światowym Kongresie FIT, odbywającym się w dniach 31 sierpnia – 7 września 1963 roku w Dubrowniku. To jedno z ważniejszych osiągnięć federacji. Dokument ten stanowi o:

  • obowiązkach i prawach tłumaczy,
  • ich statusie materialnym i społecznym,
  • stowarzyszeniach i związkach tłumaczy,
  • związkach między organizacjami międzynarodowymi a FIT.

Zgodnie z postanowieniami Karty Tłumacza, przystąpienie do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy jest dobrowolne. W dokumencie tym określono też podstawowe zadania FIT.

Zgodnie z treścią Karty, Międzynarodowa Federacja Tłumaczy, została utworzona w celu obrony materialnych i moralnych praw translatorów na szczeblu międzynarodowym.

Ponadto FIT powinna śledzić postęp, jaki dokonał się w zakresie teorii i praktyki tłumaczenia, a także dążyć do upowszechniania się nowych praktyk na całym świecie.

FIT ma osiągać postawione przed nią cele, poprzez reprezentowanie tłumaczy na szczeblu międzynarodowym.
Ma się to dokonywać przede wszystkim przez:

  • utrzymywanie stosunków z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi,
  • uczestniczenie w zgromadzeniach i konferencjach, których temat przewodni, związany jest z tłumaczeniami bądź tłumaczami,
  • publikowanie utworów,
  • organizowanie lub współorganizowanie kongresów o zasięgu ogólnoświatowym, których tematyka poświęcona jest działalności tłumacza i związanymi z tą działalnością problemami.

Przedostatni, XIX Światowy Kongres FIT, zorganizowany został w dniach 1-4 sierpnia 2011 roku w San Francisco przez American Translators Association, we współpracy z Międzynarodową Federacją Tłumaczy. Wzięli w nim udział translatorzy ustni i pisemni, terminolodzy oraz różnego rodzaju specjaliści, związani z branżą tłumaczeniową, z całego świata.

Kongres zorganizowany został w celu omówienia bieżącej sytuacji tłumaczy oraz aktualnie pojawiających się w ich działalności problemach. Ponadto w czasie Kongresu odbywały się również różnego rodzaju sesje edukacyjne dla tłumaczy.

Ostatni, XX Światowy Kongres FIT, odbył się w dniach 4-6 sierpnia 2014 r. w Berlinie. Program składał się ze 180 prezentacji i dyskusji panelowych, 11 krótkich seminariów i około 40 sesji.